IBN

Enkele medewerkers van IBN hebben onlangs een praktische cursus Telefonische Vaardigheden gevolgd. Men was unaniem zeer te spreken over de kwaliteit van deze cursus, en dan met name over de professionaliteit van de cursusleider. Zij was in staat om praktijk en theorie met elkaar te combineren, met daarbij veel aandacht voor de individuele leerdoelen en -wensen!