Oostendorp autogroep

Wij zijn enthousiast over de training en de trainer. Hij heeft een leuke klik met het team en enthousiasmeert om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Tevens kijkt hij naar wat het team nodig heeft en past zich daar op aan. Dit is erg belangrijk voor een goede ontwikkeling. De handvaten die het team krijgt zijn goed bruikbaar in de praktijk. Vanuit alle kanten wordt meegedacht in mogelijkheden en hoe deze in te zetten in de training c.q. vervolgopdrachten.

Charlotte Hornes